• City of Tacoma QA
  • City of Tacoma Data
Board Meetings

2023

Agenda
 Meeting Date Meeting Agenda  Meeting Minutes  Audio Recordings
January 10, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings
February 7, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings
March 7, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings
April 4, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings
May 2, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings
June 6, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings
July 11, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings
August 1, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings
September 5, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings
October 3, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings
November 7, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings
December 5, 2023 Agenda Minutes Audio Recordings

2022

Agenda
 Meeting Date Meeting Agenda  Meeting Minutes
January 4, 2022 Agenda Minutes
February 1, 2022 Agenda Minutes
March 1, 2022 Agenda Minutes
April 5, 2022 Agenda Minutes
May 3, 2022 Agenda Minutes
June 7, 2022 Agenda Minutes
July 12, 2022 Cancelled
August 2, 2022 Agenda Minutes
September 13, 2022 Agenda Minutes
October 4, 2022 Agenda Minutes
November 1, 2022 Agenda Minutes
December 6, 2022 Agenda Minutes

2021

Agenda
 Meeting Date Meeting Agenda  Meeting Minutes
January 5, 2021 Agenda Minutes
February 2, 2021 Agenda
Minutes
March 2, 2021 Agenda
Minutes
April 6, 2021  Agenda Minutes
May 11, 2021  Agenda Minutes
June 1, 2021  Agenda Minutes
July 6, 2021 Agenda Minutes
August 3, 2021 Agenda Minutes
September 7, 2021 Agenda Minutes
October 5, 2021 Agenda Minutes
November 2, 2021 Agenda Minutes
December 7, 2021 Agenda Minutes]]>